ריבוע גדול הסמכה לעריכת יפויי כח מתמשכים - משרד המשפטים